ห้องทอฝัน 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่

ห้องทอฝัน ห้องสำหรับ 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่
มี 24 ห้อง
เบอร์ T 1-10 อยู่ชั้น 1
T 11-20 อยู่ชั้น 2
T 21-24 อยู่ชั้น 1 โซนท้ายที่พัก

ห้องพัก 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพัก 6 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

ห้องพัก 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องพัก 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องพัก 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

Close Menu