ห้องสายธาร 4 ท่าน แบบ 2 เตียงใหญ่

ห้องสายธาร ห้องสำหรับ 4 ท่าน แบบ 2 เตียงใหญ่
มี 25 ห้อง
เบอร์ N 1-10 อยู่ชั้น 1
N 11-25 อยู่ชั้น 2