การเดินทางด้วยรถตู้ รถทัวร์

การเดินทางด้วยรถตู้

รถตู้ จากกรุงเทพฯ มาปราณบุรี (แล้วต่อรถสองแถวไปบ้านรักทะเล) โทร 081-858-5402 , 081-858-5403 , 064-935-5114 , 094-264-5186

รถตู้ จากปราณบุรี ไป กรุงเทพฯ (นัดรถตู้มารับที่บ้านรักทะเลได้ครับ) โทร 081-858-5190 , 081-858-5290 , 064-935-5011 , 094-264-5188

รถสองแถวปราณบุรี ส่งบ้านรักทะเล หรือ พาเที่ยว โทร น้าประชัญ 089-611-4738

ถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ จ้างรถบัสพัดลมปราณบุรี 40 ที่นั่ง ส่งบ้านรักทะเล หรือพาเที่ยว โทร ครูสามารถ 081-436-6845

รถตู้เหมาวัน โทร คุณอนุวัฒน์ 089-005-0348 หรือ คุณณัฐ (โต) 081-457-8030 , 087-814-3366 , 098-829-9584

 

การเดินทางด้วยรถบัส

รถบัสปรับอากาศเหมาวัน 50 ที่นั่ง โทร คุณเล็ก 081-658-7813

รถบัสพัดลมเหมาวัน 50 ที่นั่ง โทรคุณปรีชา 081-559-8965 , 089-041-7272