ห้องตะวันฉาย 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่

ห้องตะวันฉาย ห้องสำหรับ 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่
มี 8 ห้อง
เบอร์ A 1-5 อยู่ชั้น 1
A 44,66,77 อยู่ชั้น 2

ห้องพัก 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพัก 2 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

ห้องพัก 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องพัก 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องพัก 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่ ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

Close Menu