ราคาห้องพัก

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ครับ

ระเบียบที่พัก ขอความกรุณา ผู้เข้าพัก ปฏิบัติดังนี้
1. เช็คอิน ตั้งแต่เวลา 14:00 น.
2. เช็คเอาท์ (คืนกุญแจ) ไม่เกิน 11:00 น.
3. พักเกินจำนวนผู้พักที่กำหนด
 คิดท่านละ 200 บ. มีที่นอนเสริมให้
4. ทรัพย์สมบัติมีค่า ไม่ควรเก็บไว้ในห้อง ถ้าสูญหายทางที่พักไม่รับผิดชอบ
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างห้อง
6. ฟรี น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด (0.5 ลิตร)/วัน
7. ห้ามสูบบุหรี่ ยาเสพติด ในห้องพักเด็ดขาด
8. กรุณารักษาความสะอาดในห้องพัก
9. กรณีพักหลายคืน ถ้าต้องการให้ทำความสะอาด กรุณาแจ้งที่เคาท์เตอร์
10. งดประกอบอาหารในห้องพัก
11. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่พัก
12. ไม่อนุญาติให้แช่เนื้อสดในตู้เย็นของห้องพัก กรุณานำมาฝากที่เคาท์เตอร์

เลขบัญชีโอนจองบ้านรักทะเลครับ