ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก บ้านรักทะเล

แบบห้องพัก
วันจันทร์-วันอาทิตย์
วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์
จำนวนห้องพัก
799
999
13 ห้อง
สายธาร
ห้อง 4 ท่าน
999
1,199
26 ห้อง
ทอฝัน
ห้อง 6 ท่าน
1,499
1,799
24 ห้อง

ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ครับ

ทุกห้อง ฟรี ขนมปัง กาแฟ โอวันติน ตอนเช้า

ระเบียบที่พัก ขอความกรุณา ผู้เข้าพัก ปฏิบัติดังนี้
1. เช็คอิน ตั้งแต่เวลา 14:00 น.
2. เช็คเอาท์ (คืนกุญแจ) ไม่เกิน 11:00 น.
3. พักเกินจำนวนผู้พักที่กำหนด คิดคนเกินดังนี้
ถ้าเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันพ่อ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ คิดท่านละ 300 บ. มีที่นอนเสริมให้ และ ฟรี ขนมปังกาแฟตอนเช้า
ถ้าเป็นวันธรรมดา คิดท่านละ 250 บ. มีที่นอนเสริมให้ และ ฟรี ขนมปังกาแฟตอนเช้า
4. ทรัพย์สมบัติมีค่า ไม่ควรเก็บไว้ในห้อง ถ้าสูญหายทางที่พักไม่รับผิดชอบ
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างห้อง
6. ฟรี น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด (0.5 ลิตร)/วัน
7. ห้ามสูบบุหรี่ ยาเสพติด ในห้องพักเด็ดขาด
8. กรุณารักษาความสะอาดในห้องพัก
9. ฟรี อาหารเช้า (ขนมปัง โอวันติน กาแฟ) เวลา 7:00-9:00 น.
10. กรณีพักหลายคืน ถ้าต้องการให้ทำความสะอาด กรุณาแจ้งที่เคาท์เตอร์
11. งดทานอาหารในห้องพัก หรือ ประกอบอาหารในห้องพัก
12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่พัก
13. ไม่อนุญาติให้แช่ของสดในตู้เย็นของห้องพัก กรุณานำมาฝากที่เคาท์เตอร์