ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน

ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 400 ตารางเมตร
รองรับคนได้ 300 คน
จัด English Camp จัดประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ
อยู่ชั้น 2

ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมแอร์ใหญ่ 300 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด