ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน

ห้องประชุมพัดลมใหญ่ รองรับคนได้ 250 คน
สำหรับจัดสัมมนา ประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ
อยู่ชั้น 3

ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด
ห้องประชุมพัดลมใหญ่ 250 ท่าน ที่พักริมทะเล หาดสามร้อยยอด

Close Menu